Mô tả:

Điện thoại IP CTI là dòng sản phẩm chuyên dụng được thiết kế cho các trung tâm cuộc gọi, cung cấp cho doanh nghiệp một trải nghiệm sử dụng mới, tập trung vào chất lượng sản phẩm với các tính năng tiên tiến được trang bị trên toàn bộ các dòng điện thoại VoIP, như âm thanh HD, PoE và tối ưu hóa thao tác sử dụng cho nhân viên khi phải làm việc đồng thời với các cuộc nghe gọi nhiều với thao tác sử dụng trên máy tính.